Poznać przeszłość 3 zawiera elementy pomagające w nauce