Kiedy doszło do zjednoczenia Włoch?

“Poznać przeszłość 3” to podręcznik do historii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej. Uczniowie liceum i technikum dowiedzą się z niego m.in. kiedy doszło do zjednoczenia Włoch i kto się przyczynił do tego wydarzenia. 

Ważne postacie historyczne ukazane w książce

Kim był Giuseppe Garibaldi i co łączyło go z Camillo Cavourem? Giuseppe Garibaldi żył w latach 1807-1882. Był ważną postacią, która przyczyniła się do zjednoczenia Włoch. Działał w organizacji Młode Włochy. Był generałem i rewolucjonistą. Bronił Republiki Rzymskiej w trakcie trwania Wiosny Ludów. Jego działania przyczyniły się do obalenia monarchii w Królestwie Obojga Sycylii. Popierał chęć uzyskania niepodległości przez Polaków, w czasie trwania powstania styczniowego. Camiilo Cavour był politykiem żyjącym w latach 1810-1861. Pomimo studiów w akademii wojskowej działał gospodarczo i politycznie. W grudniu 1847 roku zaczął wydawać dziennik pt. “II Risorgimento”, który głosił hasło dotyczące zjednoczenia Włoch. W roku 1852 został premierem w Królestwie Sardynii. Swoje zdolności wykorzystał do utworzenia Królestwa Włoch, którego został premierem jako pierwszy. 

Kiedy doszło do zjednoczenia Włoch?

Pierwszy ogólnowłoski parlament ogłosił zjednoczenie Włoch w roku 1861. Stolicą został Turyn. Następnie przeniesiono ją do Florencji. Jako pierwszy królem Włoch został Wiktor Emanuel II. Konstytucja, która została przyjęta była wzorowana na konstytucji Sardynii. Pomimo zjednoczenia państwa, poza jego granicami pozostały wciąż, należące do Włoch w obecnych czasach Rzym oraz Wenecja. Jednak i na te miasta Włosi nie musieli długo czekać. W 1866 roku do Włoch została przyłączona Wenecja, a cztery lata później Rzym. W 1871 roku miasto Rzym zostało nową stolicą Włoch. Mieszkańcy Państwa Kościelnego zgodzili się na zjednoczenie kraju i pomimo protestów papieża Piusa IX posiadłości należące do Kościoła zostały ograniczone do Watykanu. Zjednoczenie Włoch wpłynęło na odniesienie sukcesu przez jednego z większych kompozytorów tego kraju Giuseppe Verdiego, który opowiadał się za zjednoczeniem kraju, a po tym jak to się wydarzyło zasiadał w parlamencie.